Memnuniyet Esasımız Dürüstlük Anlayışımız

Bizim MEDA’mız var. MEDA müşterilerimiz için son yol arkadaşları olabilmek ve onlarla beraber uzun mesafeler alabilmektir.
Bu amaç doğrultusunda T.P.S. (TURNKEY,PROCESS,SOLUTION) hayata geçmiş oldu. Yaptığımız ve yapacak olduğumuz işlerimizi ismimize verdik.

“TURNKEY - PROCESS, PROFESSIONAL, PROJECT, PLAN, PRODUCT, PURCHASE – SOLUTION”
Mekanik tesisat sektöründe; Anahtar teslim proses çözümleri sunarken; profesyonel bir şekilde, projelendirme, planlama, uygun ürünler seçimi ve temini noktasında satın alma hizmetleri sunmaktayız.

Enerji ihtiyacının her geçen gün büyük bir hızla arttığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Mevcut enerji kaynaklarının veya alternatif oluşturulmaya çalışılan kaynakların da sınırsız olmadığı bilinmekle beraber sınırsız olduğunu dahi kabul etsek çevresel faktörler başta olmak üzere her üretilen enerjinin bize ve geleceğimize bir maliyeti olmaktadır. Bunun için TPS olarak, enerjinin en verimli ve en efektif kullanımına yaptığımız çözümlerle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya katkı sunmayı amaçlamaktayız. Bunun için doğru düşünme ve davranma yapısına sahip insan kaynaklarımızla, doğru projelendirmeler, planlamalar ve ürünler için en ekonomik satın alma süreçlerinize beraber yön vermek vazgeçilmez gayemizdir.
Firmamız kuruluş değerlerine, gaye, amaç ve hedeflerine her zaman ilkeli ve istikrarlı bir şekilde sahip çıkıp tüm dünyada gönül köprüleri kurabileceği kuruluşlara ulaşmaya odaklanmıştır.
2020 yılında Bursa’dan çıktığımız bu yolculuğa insanımıza dünden getirdiğimiz deneyimi ve gelecek perspektifi aktararak hiç bitmeyecek bir yolun yolcusu olmaktan gurur ve onur duymaktayız.

 

Değerlerimiz

Şeffaflık

T.P.S; Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (UNCAC) ve Dünya Ekonomik Forumu Yolsuzluğa Karşı Ortaklık İnisiyatifi (PACI) belgelerini referans alarak rüşvet ve yolsuzluk hakkında “sıfır hoşgörü” politikalarını benimser ve uygular.
Dürüstlük

T.P.S’de saygı ve güven esastır. Bu esas çerçevesinde şeffaf ve hesap verilebilir bir ilişki kurulur ve tüm iletişim stratejileri ve politikaları bu çerçevede geliştirilir; ilgili paydaşların da aynı şekilde mütekabiliyet esası üzerine T.P.S.’nin etik değerlerine saygılı olmaları beklenir.
Tarafsızlık

T.P.S.; ticari faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve uluslararası yasalar ve mevzuatlara tam uyum halinde sürdürür; her türlü faaliyet ile ilgili yasal yükümlülükler yerine getirilirken tüm kurum ve kuruluşlara tarafsız ve eşit mesafede durur.
Sürdürülebilirlik

T.P.S.; sürdürebilir kalkınmanın, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarının ancak ve ancak çevreyi koruyarak ve toplumun yaşam kalitesini yükselterek gerçekleşeceğinin bilincindedir.
Sorumluluk

T.P.S.; itibar yönetiminin gereği olarak (i) etik değerlere uyumda, (ii) paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerde, (iii) ve iş yapışının gerekliliklerinde, kendiliğinden bir sorumluluk duygusuyla hareket eder.