Küresel Vanalar

"Küresel vana", bir boru hattındaki akışı kontrol etmek için kullanılan bir tür vana tipini ifade eder. "Küresel vana" terimi, vana gövdesinin içine yerleştirilmiş bir küre veya topun dönerek akışı kontrol etmesine dayanır.

"Küresel vana", bir boru hattındaki akışı kontrol etmek için kullanılan bir tür vana tipini ifade eder. "Küresel vana" terimi, vana gövdesinin içine yerleştirilmiş bir küre veya topun dönerek akışı kontrol etmesine dayanır.

 

Küresel vanalar, genellikle boru hattındaki akışı tamamen durdurmak veya açmak için kullanılır. Vana açıkken, küre hattın içinde hareket eder ve akışı sağlar; tamamen kapatıldığında ise, küre hattın içinde döner ve akışı keser.

 

Bu Ürün Hakkında Bilgi istiyorum